ارگانیکس بن

به ازای هر 50 هزار تومان مبلغ خرید ، در صورتی که سفارش(ها) از طریق سایت ثبت شده باشد یک ین به مبلغ 3 هزار تومان و در صورتی که سفارش(ها) از طریق اپلیکیشن ثبت شده باشد مبلغ 4 هزار تومان بن تخفیف به مشتری تعلق میگیرد . هر بن از تاریخ سفارش به مدت 2 ماه زمان مصرف دارد و پس از 2 ماه قابل استفاده نخواهد بود و منقضی خواهد شد .

سفارش هدیه

به ازای هر 5 عدد سفارش ، یعنی 5 سفارش مجزا در تاریخ های مجزا و دارای شماره سفارش مجزا ( یعنی به ازای 5 شماره سفارش ) به تناسب سفارشها ، پردازش انجام خواهد شد و یک سفارش به صورت کاملا رایگان برای مشتری عزیز ارسال خواهد شد .


کد تخفیف هدیه تولد

به مناسبت روز تولد ، یک کد تخفیف هدیه تولد به مشتریان عزیز تعلق میگیرد ، شایان ذکر است در این خصوص بایستی حداقل 6 ماه قبل از تاریخ تولد ، اولین سفارش مشتری ثبت شده باشد و در این 6 ماه حداقل 3 سفارش ثبت شده باشد .


گیفت کارد

این کد به مشتریانی که بالای 700 هزار تومان در یک ماه سفارش ثبت کرده باشند تعلق میگیرد و به مدت 45 روز اعتبار دارد و از 15 درصد تا 25 درصد مبلغ سفارش بعدی به عنوان کد تخفیف لحاظ خواهد شد .


هدیه ارگانو

این هدیه یکی از محصولات سایت خواهد بود که به 1 مشتری در هر ماه که بیشترین مبلغ سفارش را در آن ماه ثبت کرده باشد تعلق میگیرد و به صورت کاملا رایگان برای ایشان ارسال خواهد شد .