تراریخته چیست ؟

تراریخته چیست؟

iranorganics-تراریخته

تراریخته

تراریخته یا تراژن چندی است که بحث محصولات دستکاری شده ژنتیکی و بیوترورسیم در کشورمان بر سر زبانها افتاده و نگرانی شدیدی در بین مردم عزیزمان ایجاد کرده است . اما به راستی محصولات تراریخته چه محصولاتی هستند ، تراریخته چیست ؟ تراریخته یعنی چی ؟ آیا تکنولوژی تراریخته کاملا مضر است یا فوایدی هم دارد ؟ آیا باید نگران استفاده از تکنولوژی تراریخته در مواد غذایی باشیم یا خیر و ارتباط تکنولوژی تراریخته با بیوتروریسم چیست  ؟ تراژن که در اصطلاح انگلیسی همان لغت  Transgenic است ، اصطلاحا به گیاهان یا جانوارنی اطلاق میشود که در ساختار ژنتیکی آنها توسط بشر دستکاری صورت گرفته و یک یا چند ژن از ژنوم آنها حذف شده است ( که در این صورت به ساختار ژنی حاصله “فروریخته” اطلاق میشود ) و یا و یک یا چند ژن به ژنوم آنها اضافه شده است .

آیا این تکنولوژی کاملا مضر است یا فوایدی هم دارد ؟

این محصولات دارای معایت و مضراتی هستند و مانند هر تکنولوژی دیگری بسته به چگونگی استفاده از تکنولوژی میتوانند مضر یا مفید باشند .مضرات این محصولات شامل :

  • واکنش آلرژیک
  • نامناسب بودن برای محیط زیست
  • آسیب رسانی به ارگانیسم های اکوسیستم و کاهش تنوع زیستی
  • کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها
  • طعم غیر معمول و نامناسب بودن برای تغذیه انسان

میباشد.اما این محصولات دارای فوایدی نیز میباشند که شامل :

  • تولید محصولات مقاومتر
  • حافظت محیط در برابر آفت کش ها
  • جلوگیری از جنگل زدایی
  • کاهش گرم شدن زمین
  • کاهش قیمت غذا

و … میباشند .

 آیا باید نگران استفاده از این تکنولوژی در مواد غذایی باشیم یا خیر و ارتباط این تکنولوژی با بیوتروریسم چیست  ؟

از آنجاییکه مواد غذایی مورد استفاده انسان تاثیر سریع و مستقیم بر سلامتی انسان دارند استفاده از این محصولات به عنوان محصول غذایی باید پس از آزمایشات طولانی و مفصل که سالها طول خواهد کشید ، صورت پذیرد و آزمایشات و تحقیقاتی که تا کنون بر این موارد غذایی صورت گرفته است ، حاکی از مضر بودن این محصولات برای سلامتی انسان است تا آنجا که بسیاری از کشورهای اروپایی کشت و فروش این محصولات را ممنوع کرده اند . مضر بودن این محصولات برای سلامتی انسان به حدی است که برخی از کشورها از این محصولات غذایی بر ضد دشمنان خود و به عنوان اسلحه بیو تروریسم استفاده میکنند .