قوانین و مقررات سایت ایران ارگانیک:

1-ارسال رایگان سفارشات بالای صد و بیست هزار تومان با وزن کمتر از 2 کیلو

2-امکان پرداخت در هنگام تحویل گرفتن سفارش در آدرس مشتری.

3- به ازای هر 5 سفارش یک هدیه به تناسب مبلغ سفارشات پیشین ، تعلق میگیرد.

4- پس از باز کردن محصول در محل تحویل و تحویل گرفتن سفارش ، امکان برگشت دادن محصول وجود ندارد .